Klik om de originele foto te zien

Welkom op de webstek van Stam Lommel

De Stam Lommel is in het najaar van 2006 door een aantal enthousiaste ex-leiding van Scouting Lommel opgericht om ook na een actieve leidingscarriere de scoutsspirit levend te houden.

We hebben in totaal 3 patrouilles verdeeld over de verschillende generaties oud-leiding: Stam, Stam 88&Co en Stam Cel.

Wat doen we?

We komen ongeveer één keer per maand samen om een leuke activiteit te doen. Dit kan gaan van ons zelf eens lekker verwennen op restaurant tot afzien op een veel te lange Recht-op-recht tocht.
Een overzicht van de activiteiten van de "Stam" patrouille voor dit jaar kan je vinden op de activiteiten pagina.
We plannen ook één maal per jaar een weekendje.

Onze structuur

VOSOG Logo

Onze stamgroep is aangesloten bij VOSOG v.z.w. Dit is een overkoepelende organisatie voor oud-scouts en oud-gidsen in Vlaanderen. Het is een onafhankelijke vereninging los van de "jeugdscouting". Via VOSOG v.z.w. zijn we verzekerd voor onze activiteiten en zijn we aangesloten bij de internationale Scouts en Gidsen organisaties.
Om genoeg voeling met Scouting Lommel te houden en een continue instroom van nieuwe leden te hebben zijn we een onderdeel van Scouting Lommel v.z.w. Dit geeft ons meteen ook de mogelijkheid om van het Scoutsheem gebruik te maken.
Onze eigen VOSOG-kern "L15 Stam Lommel" bestaat uit een bestuur van drie personen en de rest van de leden. Het bestuur verzorgt de communicatie met VOSOG v.z.w. en Scouting Lommel v.z.w. Samen met alle leden wordt de jaarplanning en de activiteiten gepland. Momenteel bestaan we uit drie patrouilles, die telkens een generatie leiding vertegenwoordigen.

Lid worden...

Iedereen die minstens een jaar in de leiding bij Scouting Lommel heeft gestaan kan lid worden. De exacte toetredingsvoorwaarden kan je bekomen bij iemand van het bestuur.
Het lidgeld bedraagt € 20,- voor een jaar. Hierin zit een stuk verzekering en aansluiting bij VOSOG v.z.w. en de rest gebruiken we om onze eigen werking mogelijk te maken.

Evenementen


Scoutnet.be

scoutnet.be

Onze site wordt voortreffelijk gehost door scoutnet!